Přírodní památka Dubolka

Ostružno 50601
Chráněná přírodní památka Dubolka zahrnuje skupinu tří výrazných pahorků. Na pahorcích jsou výchozy čediče, ze kterých je krásný rozhled.

Tři izolované skalky v polích jižně od silnice Jičín - Sobotka, asi l km jihozápadně od obce Ohaveč

Nadmořská výška: 342-380 m
Výměra: 2,15 ha
Vyhlášeno: 1990

Chráněné území je tvořeno třemi izolovanými skalkami obklopenými polními kulturami. Z biologického hlediska je nejbohatší největší skalka, s teplomilnými společenstvy rostlin a hmyzu, v této oblasti.

Geologie - tři elevace z neogenních čedičových vulkanitů vystupují v západní části geomorfologického okrsku Jičínská kotlina. Jsou sevřeny vápnitými jílovci a jílovými pískovci (coniak) české křídové pánve. Nejvyšší a geomorfologicky nejvýraznější je jižní těleso Dubolka (379,9 m n. m.) z nefelinického bazanitu („čediče“), který byl ještě v prvních desetiletích 20. stol. těžen v jámovém lomu.

Severovýchodně a severozápadně od Dubolky, směrem k silnici, vystupují dvě další, méně výrazné elevace, tvořené rovněž bazaltoidními neovulkanity (limburgitem a brekcií). Na těchto horninách leží rankery (typický a litický) s litozeměmi.

Ubytování v okolí

Chatky a kemp Ostružno Chatky a kemp Ostružno
Ostružno
(1,75km)
Penzion Diana Penzion Diana
Jičín
(2,96km)
Chalupa Vlastík Chalupa Vlastík
Podhradí
(3,18km)
Apartmány Vlastík Apartmány Vlastík
Jičín
(3,18km)
Hotel Pod Šikmou věží Hotel Pod Šikmou věží
Jičín
(3,31km)
toplist