Přírodní památka Dubolka

Ostružno 50601
Chráněná přírodní památka Dubolka zahrnuje skupinu tří výrazných pahorků. Na pahorcích jsou výchozy čediče, ze kterých je krásný rozhled.

Tři izolované skalky v polích jižně od silnice Jičín - Sobotka, asi l km jihozápadně od obce Ohaveč

Nadmořská výška: 342-380 m
Výměra: 2,15 ha
Vyhlášeno: 1990

Chráněné území je tvořeno třemi izolovanými skalkami obklopenými polními kulturami. Z biologického hlediska je nejbohatší největší skalka, s teplomilnými společenstvy rostlin a hmyzu, v této oblasti.

Geologie - tři elevace z neogenních čedičových vulkanitů vystupují v západní části geomorfologického okrsku Jičínská kotlina. Jsou sevřeny vápnitými jílovci a jílovými pískovci (coniak) české křídové pánve. Nejvyšší a geomorfologicky nejvýraznější je jižní těleso Dubolka (379,9 m n. m.) z nefelinického bazanitu („čediče“), který byl ještě v prvních desetiletích 20. stol. těžen v jámovém lomu.

Severovýchodně a severozápadně od Dubolky, směrem k silnici, vystupují dvě další, méně výrazné elevace, tvořené rovněž bazaltoidními neovulkanity (limburgitem a brekcií). Na těchto horninách leží rankery (typický a litický) s litozeměmi.

Ubytování v okolí

Chatky a kemp Ostružno Chatky a kemp Ostružno
Ostružno
(1,75km)
Penzion Diana Penzion Diana
Jičín
(2,96km)
Apartmány Vlastík Apartmány Vlastík
Jičín
(3,18km)
Hotel Pod Šikmou věží Hotel Pod Šikmou věží
Jičín
(3,31km)
Kemp Pařez – rekreační areál Kemp Pařez – rekreační areál
Zámostí - Blata
(3,37km)
toplist